V oblasti detektivních služeb poskytujeme služby pro fyzické osoby, právnické osoby, advokátní kanceláře, leasingové společnosti a pojišťovny. Tyto služby jsou zabezpečovány výhradně profesionály z řad bývalých příslušníků ozbrojených bezpečnostních složek, zejména služby kriminální policie a vyšetřování. Pro oblast osobní ochrany a sledování osob a věci využíváme profesionálů, jenž v minulosti pracovali u specializovaných útvarů bezpečnostních složek. Veškerá činnost, kterou provádíme je v souladu s platnými právními předpisy a důkazní prostředky získáváme jen legální cestou.

Ceny služeb jsou smluvní a velmi individuálně odvozené dle složitosti a obtížnosti zakázky. Detektivní činnost je natolik specifická a rozmanitá služba, při které nelze před specifikací konkrétní zakázky zadavatelem určit s naprostou přesností cenovou kategorii služby. V některých případech postačí jen poradenská činnost. Zaručujeme, že nepřekročíme předem dohodnutou finanční hranici bez předešlého souhlasu zadavatele.

Kontakt

ESA-CS s.r.o.
Písecká 325,
Hradec nad Moravicí,
747 41

IČ: 03573931

  esa-csesa-cs.cz
  777889278