zajišťování důkazů pro soudní a mimosoudní jednání

Zajistíme legální cestou v souladu s platnými právními předpisy důkazní materiály, jenž mohou sloužit k soudnímu a mimosoudnímu řízení.

pátrání po osobách a monitorování jejich činností

Na základě oprávněných zájmů a v souladu s platnými právními předpisy provádíme pátrání po osobách a monitorování jejich činnosti. Takto získané materiály mohou být následně použity jako důkazní prostředek v případě soudních a mimosoudních řízení.

zajišťování doprovodu a osobní ochrany

Jedna se o činnosti s velice širokým záběrem působnosti jako je používání bojových systému, zbraní, řízení dopravních prostředků, taktiku doprovodu klienta v ochranných formacích, zvládání nenadálých a mimořádných událostí. Pro poskytování těchto služeb využíváme specialisty – osobní strážce s dlouholetými zkušenostmi, jenž jsou experti na bezpečnostní problematiku, poskytování první pomoci, řešení krizových a komunikačních situací. Základem práce bodyguarda je předejít případným hrozbám a vyhnout se napadení chráněné osoby. Důležitým prvkem poskytování osobní ochrany je rovněž příprava bezpečnostních plánu jako je naplánovaní pracovního dne a pracovní cesty klienta, ubytování, doprava, jídlo a další činnosti spojené s ochrannými opatřeními. Práce bodyguarda je především zaměřena na včasné rozpoznání útoku a preventivní opatření. Ochránci musí umět odhadnout z chování a vystupování osob jejich pocity a detekovat osoby, které by mohly vyvolat problémy a takovýmto osobám věnovat zvýšenou pozornost. Včasným vyhodnocením a adekvátní reakcí může zkušený bodyguard útočníka od útoku odradit nebo ho předem znemožnit.

pátraní po odcizených věcech a majetku

Na základě oprávněných zájmu provádíme opatření za účelem vypátrání odcizených věcí a zboží.

Kontakt

ESA-CS s.r.o.
Písecká 325,
Hradec nad Moravicí,
747 41

IČ: 03573931

  esa-csesa-cs.cz
  777889278